Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης που διέπουν τις πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας:

1) Ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το ποσό όπως αυτό αναφέρεται στην προσφορά που έχει στην κατοχή του.

2) Με την έγκυρη πληρωμή του ποσού ξεκινούν οι εργασίες που αναφέρονται στην προσφορά που έχει ο πελάτης.

3) Μετά την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας κανένα ποσό δεν ακυρώνεται ή επιστρέφεται.