Ετήσια Υποστήριξη Ιστοσελίδων - Fox Web Digital Agency

Το βασικό πακέτο υποστήριξης περιλαμβάνει την λήψη και εγκατάσταση όλων των αναβαθμίσεων του μηχανισμού της ιστοσελίδας, τη διόρθωση τυχόν δυσλειτουργιών και τον έλεγχο ορθής λειτουργίας της ιστοσελίδας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτό τον τρόπο η ιστοσελίδα σας θα είναι συνεχώς ενημερωμένη, δεν θα έχει κενά ασφαλείας και θα εξασφαλίσετε την αδιάληπτη λειτουργία της.